Phần Mềm Hỗ Trợ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT CHU LAI

LĨNH VỰC

STT

TÊN PHÂN MỀM

PHIÊN BẢN

NGUỒN SỞ HỮU

TÍNH NĂNG

Khảo sát

địa hình

1 Bình đồ V.1.0 (ngôn ngữ lập trình Autolisp). Chạy trên Autocad.

2003

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Nhập số liệu khảo sát, vẽ bình đồ, tính cao độ.
2 Mapifo 7.5

2007

Mỹ

Tham khảo địa hình, cao độ.

LĨNH VỰC

STT

TÊN PHÂN MỀM

PHIÊN BẢN

NGUỒN SỞ HỮU

TÍNH NĂNG

Tư vấn

Tư vấn

1

Kênh đê V.3.0 (ngôn ngữ lập trình Autolisp).  Chạy trên Autocad. 2005

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Thiết kế Đê bao, Kênh

2

Tính ổn định bờ đê V.1.0 (ngôn ngữ lập trình Pascal)

2008

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tính ổn định bờ đê, mái kênh, nền đường

3

Tính ổn định GEO – SLOPEW

V.5.5

Canada

Tính ổn định tổng thể công trình bảo vệ bờ sông, bờ đê, mái kênh, nền đường .

4

Thiết kế đường Alpha Group

V.4.0

Đại học bách khoa TP.HCM

Thiết kế trắc ngang, trắc dọc, bình đồ

5

Thiết kế đường

V.5.1

PV Cầu đường mền Nam

Thiết kế trắc ngang, trắc dọc, bình đồ

6

Autocad 2007

2007

Mỹ

Vẽ bản vẽ kỹ thuật

7

3 DS max 8; Rivit building 9.1; Photoshop

Mỹ

Vẽ kiến trúc xây dựng, phối cảnh công trình.

8

Các bảng tính toán được lập tự động chạy trên Phần mềm Mathcad:

a

Tính toán khả năng chịu lực và ổn định tổng thể công trình bảo vệ bờ sông.

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tính toán theo 3 trạng thái: chịu lực, ổn định, lún.

b

Tính toán thủy lực kênh.

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tìm b và h theo mặt cắt lợi nhất, dựa trên số liệu thủy triều.

c

T                 hiết kế cống đồng bằng.

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tính khẩu độ cống, kết cấu, ổn định (trượt), lún công trình.

d

Tính toán hệ thống thoát nước.

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tính khẩu độ cống, độ dốc cống.

e

Tính toán kết cấu áo đường mềm

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Kiểm tra theo 22 TCN 211-2006: Độ võng đàn hồi; Trượt của nền đất; Kéo uốn của bê tông nhựa;  Trượt của các lớp bê tông nhựa

f

Tính toán kết cấu áo đường cứng.

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Theo 22 TCN 223 – 1995

g

Tính toán mố cầu

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tính toán kết cấu và ổn định.

h

Tính toán trụ cầu

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Khả năng chuyển vị của trụ cầu bằng PP Tens, và kết cấu

i

Tính toán cọc Bê tông

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tính toán số lượng cọc BT, khả năng chịu lực.

j

Tính toán dầm cầu (dầm thép và dầm bê tông).

Công Ty Nhà việt Chu Lai

Tính toán kết cấu

k

Tính toán lún nền đường…..

Công Ty Nhà việt Chu Lai

L

Tính toán kết cấu thép khung nhà xưởng

Công Ty Nhà việt Chu Lai

m

Tính toán độ chối thi công Từ tải trọng thiết kế xác độ chối thi công, và ngược lại.

9

Các bảng tính toán được lập tự động chạy trên nền Exel:

a

TT thép cột cấu kiện chịu nén đúng tâm, lịch tâm

Trường ĐH Cần Thơ

b

Tính toán thép dầm

ĐH Cần Thơ

c

Tính lún nền đường….

Công Ty Nhà việt Chu Lai

10

Sap 2000

Mỹ

Tính toán kết cấu khu nhà, nhịp liên tục.

11

Dự toán G8

Công Ty Hoàng Hà

Lập dự toán