Lực Lượng Chuyên Môn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT CHU LAI

– Tổng số CBCNV trong danh sách: 16 người

– Trong đó :

  1. Đại học: 13 người
  2. Cao Đẳng: 01 người
  3. Trung cấp: 02 người

* Phân theo ngành :

– Kiến trúc sư: 01 người

– Xây dựng dân dụng & CN: 08 người

– Giao thông, cầu đường: 03 người

– Thủy lợi: 01 người

– Địa hình, Địa chất: 01 người

– Ngoại ngữ: 01 người

– Tài chính kế toán: 01 người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *