Quy Mô Hoạt Động

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT CHU LAI

Hoạt động của Công ty đã đáp ứng kịp thời nhu cầu kiên cố hoá giao thông nông thôn và chương trình đô thị hoá theo chủ trương chung của tỉnh. Nhìn chung đã trải qua các quá trình hình thành và phát triển, mặc dù từ lúc mới đi vào hoạt động, Công ty đã gặp không ít những khó khăn, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, cộng với sự quyết tâm của hội đồng thành viên, của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, Công ty đã thực sự đứng vững và lớn mạnh, có nhiều uy tín trong và ngoài tỉnh.

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.

Là một Công ty TNHH nên những hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu tổ chức quản lý đến khâu sản xuất tư vấn đều phải tuân theo Luật doanh nghiệp do Nhà nước ban hành.

Công ty Nhà Việt Chu Lai gồm các phòng ban và bộ phận như sau :

– Chủ tịch HĐTV.

– Ban giám đốc.

– Phòng Kinh tế- Kỹ thuật

– Phòng Tổng Hợp

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty.

Ban giám đốc.

Công ty do một Giám đốc và hai Phó giám đốc điều hành tổ chức hoạt động tổ chức kinh doanh. Công ty làm việc theo chế độ thủ trưởng, có phân công phụ trách và bàn bạc dân chủ.

Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo đúng chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Giám đốc ngoài việc hỗ trợ cho Giám đốc hoàn thành tốt công tác điều hành, còn được phân công phụ trách một số công việc chuyên môn của Công ty, được Giám đốc uỷ quyền thay thế điều hành khi Giám đốc đi vắng. Phó Giám đốc phải đảm bảo hoàn thành tốt những công việc được giao và phải chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc của mình. Mặt khác, Phó Giám đốc phải báo cáo, đề xuất với lãnh đạo cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo thực hiện những công việc vượt quá mức chức năng, quyền hạn của mình.

Phòng tổng hợp.

Tham mưu và quản lý về công tác quản trị hành chánh. Theo dõi công tác nhân sự, điều động cán bộ công nhân viên cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tiến hành thuận lợi.

Thực hiện công tác về tiền lương, tính toán và trả lương kịp thời, công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên và tổ chức nâng cao tay nghề cho lực lượng tại Công ty.

Có nhiệm vụ bảo vệ, theo dõi các hoạt động của Công ty, kiểm tra an toàn lao động, công tác phòng chóng cháy nổ, bảo vệ môi trường,…

Chức năng chính là tham mưu cho Giám đốc về sử dụng vốn, thực hiện ghi chép chính xác các hoạt động kinh doanh của đơn vị dưới hình thức tiền tệ. Lập kế hoạch tài vụ, thực hiện chế độ tài chính, kiểm tra, giám sát, tổ chức, lưu chuyển và bảo quản tốt chứng từ kế toán, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định, cuối kỳ lập báo cáo tài chính gởi các đơn vị có liên quan.

Phòng kinh tế – Kỹ thuật.

Lập kế hoạch, xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh.

Lập kế hoạch tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Quản lý, điều động, phân công các tổ phục vụ công tác tư vấn, thiết kế, thi công

Tính toán lập các hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào thầu các công trình tư vấn giám sát, thiết kế và xây dựng của Công ty.

Lập các hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các bên chủ đầu tư, khách hàng, các đơn vị thầu phụ bên ngoài, các hợp đồng giao khoán với các tổ, đội.

Tổng hợp lập báo cáo công trình hoàn thành, tham chiếu các giá trị quyết toán và thẩm định.

TRANG LIÊN QUAN

Thư Ngỏ