Giới Thiệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT CHU LAI

Việt Nam đang từng bước hoà nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh phát triển trở thành một trong những con rồng của Châu Á, một đất nước công nghiệp phát triển về mọi mặt. Để trở thành hiện thực, phải có một chủ trương đúng đắn của Nhà nước, sự cố gắng của các thành phần kinh tế, Nhà nước và tư nhân để Việt Nam từng bước hoà nhập và đi lên.

Con người Việt Nam vốn cần cù, siêng năng và đầy sáng tạo, những đức tính này góp sức cho nền kinh tế đất nước phát triển, điều này cũng hiện hữu trong đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng như lực lượng kỹ thuật chuyên môn của Công ty Nhà Việt Chu Lai . Một Công ty tuy còn non trẻ nhưng đã từng bước hoàn thiện để phát triển trong lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần tích cực, Công ty Nhà Việt Chu Lai đã từng bước khắc phục những khó khăn để tạo ra những sản phẩm trong công tác tư vấn xây dựng đạt chất lượng cao và hoàn hảo nhất về chất lượng, kỹ thuật của công trình xây dựng.

Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Chức năng.

Công ty TNHH Tư Vấn – Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Việt Chu Lai có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thực hiện chế độ kế toán kinh tế độc lập và có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty và theo pháp Luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ.

Công ty hoạt động theo phương thức hạch toán kinh tế, lấy hiệu quả kinh tế làm mục đích hoạt động, phát huy sáng tạo của từng thành viên trong Công ty, mở rộng hợp tác hoá và phân công chuyên môn của từng thành viên trong Công ty.

Công ty giải quyết đúng đắn, hài hoà mối quan hệ lợi ích toàn xã hội, lợi ích của từng thành viên trong Công ty và lợi ích của người lao động.

Tổ chức phân công nhiệm vụ theo chuyên môn hoá, kết hợp hoá tạo mối quan hệ kinh tế ổn định gắn bó giữa các đơn vị thành viên, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động, năng suất máy móc thiết bị, quay nhanh đồng vốn.

Nghiên cứu thực hiện các biện pháp kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực tư vấn, thu hút nhiều khách hàng, mở rộng thị trường.

Bảo tồn và phát triển vốn kinh doanh, tự tạo nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh, khai thác sử dụng có hiệu quả, đầu tư mở rộng sản xuất, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

Thực hiện tốt các chính sách chế độ tiền lương, áp dụng các hình thức lao động thích hợp theo yêu cầu hoạt động của từng kỳ. Thực hiện các hình thức tiền lương nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, thực hiện chế độ thưởng phạt vật chất, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, an toàn lao động và phúc lợi tập thể.

Sử dụng, bảo vệ hợp lý tài sản, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo vệ an ninh trật tự xã hội, nhiệm vụ quốc phòng.