THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN

Vào lúc 7h30 thứ hai hằng tuần, GĐ kính mời các đồng chí CHT và các Trưởng bộ phận về họp giao ban tại văn phòng công ty.

Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ: 12/2009/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 12/2009/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ND12_2009_ NANG LUC NHA THAU_.pdf

Chi tiết
LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 LUẬT dau thau.pdf

Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2009/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP  Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. 85.2009.ND.CP.pdf

Chi tiết
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY TỪ 10/9-16/9/2012

Lịch công tác của Chủ tịch, ban giám đốc và các trưởng phòng công ty Nhà Việt Chu Lai 27_8-1_9-2012.pdf

Chi tiết